Chào mọi người

"Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo"

(châm ngôn)